Informacja RODO

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r, poz.1000), informujemy że:

1 Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach z siedzibą: ul. Nowaka Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny
2020/2021.

REKRUTACJA

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

 

Witamy

Serdercznie witamy na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach i zachęcamy do zaznajomienia się z jej zawartością.

Już niebawem w zakładce "Aktualności" będzie można znaleźć najważniejsze informacje związane z aktualnymi wydarzeniami w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej strony.