Nabór 2016/2017

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2016/2017.

09.03.2016 r. – 15.03.2016 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

Informacja dla Rodziców dzieci 5 i 6 letnich

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 informuje, że dzieci urodzone w  2010 r. tj. dzieci 6- letnie, uczęszczające do naszej placówki, mogą kontynuować edukację:

- w przedszkolu,

- w zerówce szkolnej

 - pójść do klasy I w szkole.

Klasy „0” powstaną przy każdej szkole podstawowej. Do zerówek w szkole mogą również zostać zapisane dzieci z rocznika 2011 tj. 5 –latki.

Strony