Informacja RODO

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r, poz.1000), informujemy że:

1 Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach z siedzibą: ul. Nowaka Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

Strony