Aktualności

Zapisy na okres wakacji

Zapisy do przedszkoli na okres wakacji od 5 czerwca do 12 czerwca

W związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r. Od 15 do 31 sierpnia przedszkola nie będą przyjmowały dzieci. W związku z pracami przygotowawczymi oraz wykorzystaniem przez pracowników wcześniej zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, a także będą prowadzone rady pedagogiczne i prace przygotowawcze do...

Szanowni Rodzice!!!

Informujemy rodziców, że Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach od dnia 25.05.2020r., pracuje w godzinach 6:30 - 16:00 w związku z tym prosimy rodziców, którzy się zadeklarowali o wypełnienie oświadczenia oraz nowej deklaracji i przyniesienia tych dokumentów do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka. Prosimy także o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola, postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19...

Szanowni Rodzice !!!

In formujemy rodziców, że Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach zostaje otwarte dnia 12.05.2020r., w związku z tym prosimy rodziców, którzy się zadeklarowali o wypełnienie oświadczenia oraz nowej deklaracji i przyniesienia tych dokumentów do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka. Prosimy także o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola, postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19...

Materiały do realizacji podstawy programowej - ćwiczenia i zabawy

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że od dnia 25.03.2020 roku na naszej stronie internetowej zamieszczone będą materiały dydaktyczne do realizacji podstawy programowej, dla dzieci z każdego oddziału, w zakładce "Ćwiczenia i zabawy - materiały". Zachęcamy także Rodziców, aby pracowali według własnych pomysłów.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone i odmówić wykonania proponowanego przez rodzica zadania.

Zapytajmy wtedy: Co chcesz teraz robić? Pozwólmy dziecku dokonać wyboru.

Dziecko rozwija się także, nawet...

Informacja RODO

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r, poz.1000), informujemy że:

1 Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach z siedzibą: ul. Nowaka Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który...

Rekrutacja

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021 proszę szukać w zakładce REKRUTACJA.

Witamy

Serdercznie witamy na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach i zachęcamy do zaznajomienia się z jej zawartością.

Już niebawem w zakładce "Aktualności" będzie można znaleźć najważniejsze informacje związane z aktualnymi wydarzeniami w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej strony.