Rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice.

W związku z rozpoczęciem od 01.09.2020 nowego roku szkolnego 2020/2021 prosimy rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju obowiązującą   w Przedszkolu Samorządowym nr 5  w Kielcach od dnia 01.09.2020roku.

  Należy wydrukować załącznik nr 1 - Deklaracją rodziców jako potwierdzenie zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  i przynieść go do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka.

Ponadto prosimy o zapoznanie się i  wydrukowanie 2 egzemplarzy deklaracji o korzystanie z usług przedszkola (umowa), podpisanie ich i dostarczenie   najpóźniej do 4 września 2020roku do godziny 12:00.  Na podstawie Państwa deklaracji będą wygenerowane rachunki dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, które zostaną przesłane Państwu e-mailem. Należy je opłacić z góry do 15.09.2020roku. Odpis za nieobecność dziecka będzie rozliczona w miesiącu październiku.

Prosimy także o zapoznanie się z apelem Pana Prezydenta.