Rekrutacja 2020/2021

  Szanowni Rodzice!!!

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

01.07.2020r. – 07.07.2020r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

14.07.2019r. – 17.07.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

20.07.2019r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2018, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018r.)

   

Szanowni Rodzice!!!

 

Potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola  odbywa się od 08.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 15.00

Warunkiem przyjęcia do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach jest podpisanie oświadczenia woli korzystania z usług placówki oraz dla  dzieci,

które zakwalifikowały się do placówki  z drugiego lub innego wyboru dostarczenie kompletu dokumentów wraz z załącznikami potwierdzającymi  spełnianie

 kryteriów rekrutacyjnych.

Druk oświadczenia dostępny w przedszkolu lub poniżej jako załącznik nr 3

 

 

SZANOWNI RODZICE!

 

              Od 13.05.2020  do 21.05.2020roku  można   składać wnioski  do przedszkola.                       W związku z powyższym należy zadzwonić pod  numer telefonu  tj. 41 3676049,   aby ustalić dzień  i   godzinę   złożenia dokumentów: wniosku i 2 oświadczeń.   Oświadczenia zamieszczone   w plikach do pobrania poniżej.

 

Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021

13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów    potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych tj: oświadczenie   potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  i oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

08.06.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

08.06.2020r. – 15.06.2020r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

18.06.2020r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Nabór uzupełniający

01.07.2020r.  – 07.07.2020r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

do 17.07.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

20.07.2020r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola