Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny
2018/2019.

 

  • 12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
  • 19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu, wypełniając wniosek umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl podanej do wiadomości przez UM Kielce i na stronie przedszkola (logowanie się na stronie możliwe będzie w terminie od 19.04.2018 r. do 27.04.2018 r.). Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki w celu zatwierdzenia.
  • 24.05.2018 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 24.05.2018 r. – 30.05.2018 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców kandydata woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
  • 04.06.2018 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej jednostki.
  •