Ramowy rozkład dnia

6.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00

Czynności porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

9.00 - 9.30

Śniadanie.

9.30 - 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą.

10.30 - 11.30

Spacery i wycieczki, zabawy dowolne na powietrzu, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

11.30 - 12.00

 

Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk.

12.00 - 12.30  

Obiad.

12.30 - 14.00

Praca indywidualna z dziećmi oraz kompensacyjno - wyrównawcza,  gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną oraz aktywność twórczą dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym -  dzieci starsze oraz leżakowanie (dzieci młodsze do 14:30).

14.00 - 14.15

Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, prace porządkowe.

14.15 - 14.30

Podwieczorek.

14.30 - 16.30

Zabawy ruchowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca kompensacyjno-korekcyjna, gry i zabawy stolikowe, zajęcia dodatkowe, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.