O przedszkolu

Nasze przedszkole zostało powołane 01.09.1989 roku. Mieści się w budynku wolnostojącym o łącznej powierzchni użytkowej 3436m2. Składa się z trzech kondygnacji: niskiego parteru, wysokiego parteru i piętra.

Posiada:

  • 9 sal dydaktycznych z łazienkami i kabinami prysznicowymi, zapleczem kuchennym do wydawania posiłków
  • salę gimnastyczną
  • dwie szatnie

W przedszkolu znajduje się dobrze zaopatrzona biblioteka dla dzieci i nauczycieli. Blok żywieniowy dostosowany do potrzeb unijnych. Budynek otacza piękny ogród. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w 2 piaskownice, 2 zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, drabinki, lokomotywę. Przy przedszkolu znajduje się parking samochodowy dla rodziców. Priorytetem pracy naszego przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Zdajemy sobie sprawę, iż najistotniejszą funkcją w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka pełni odpowiedzialny, twórczy, nowatorski a przede wszystkim kochający dzieci nauczyciel. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwijaniu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości, pobudzając aktywność i własną inicjatywę, jednocześnie zapewniając mu bezpieczeństwo. W pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej wykorzystuje różne metody i formy aktywności, poprzez które dzieci wyrażają swoją wiedzę o świecie, swoje przeżycia, udoskonalają umiejętności. Nasze przedszkole jest estetycznie urządzone, bezpieczne, przyjazne i otwarte dla każdego dziecka.

Tradycyjnie od wielu lat współpracujemy z: LOP, Teatrem Lalki i Aktora-Kubuś w Kielcach, Miejską Biblioteką Publiczną W Kielcach, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, Szkołą Podstawową Nr 33, Osiedlowym Klubem Sabat, Miejską Strażą Pożarną w Kielcach,  Strażą Miejską, Komendą Miejską Policji w Kielcach.