Materiały do realizacji podstawy programowej - ćwiczenia i zabawy

GRUDZIEŃ 2020

GRUDZIEŃ 2020

Czy smoki to dinozaury?

Poznanie historii węgla kamiennego i jego właściwości.

Poznanie wybranych dinozaurów i roślin występujących w tamtym okresie.

Ulubione zabawy i zabawki.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw.

Zima biała.

Obserwowanie zmian zachodzących w...

Październik 2020 rok

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik.

I. Jesień w sadzie.

1. Rozwijanie orientacji przestrzennej.

2. Kształtowanie poczucia rytmu.

3. Rozwijanie mowy,

4. Rozwijanie sprawności manualnej.

II. Smaczne warzywa.

1. Rozwijanie mowy,

2. Rozwijanie sprawności manualnej,

3. Utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów,

4. Instrumentacja piosenki,

5. Rozwijanie umiejętności liczenia.

III. Jaki...