Materiały do realizacji podstawy programowej - ćwiczenia i zabawy

Październik 2020 rok

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik.

I. Jesień w sadzie.

1. Rozwijanie orientacji przestrzennej.

2. Kształtowanie poczucia rytmu.

3. Rozwijanie mowy,

4. Rozwijanie sprawności manualnej.

II. Smaczne warzywa.

1. Rozwijanie mowy,

2. Rozwijanie sprawności manualnej,

3. Utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów,

4. Instrumentacja piosenki,

5. Rozwijanie umiejętności liczenia.

III. Jaki...